Vyladěný tým

Pozor: soukolí na obrázku by mohlo navodit představu týmu jako mechanického stroje. To by byl však omyl. Tým je živý! Je to nejsložitější živý organizmus ve vesmíru!

Vyladěný tým aneb budování spokojeného a výkonného pracovního týmu

Praktický workshop…
…kde se týmově pracuje…
…a výsledky vám vyrazí dech…
…Témat bude přehršel…
…ovšem výstupy čekejte velmi velmi konkrétní…
…Čeká vás dvoudenní výstup nad všednost pracovních dnů…
…a nejeden skeptik bude nakonec přesvědčen…
…že to skutečně stálo za to!

Vítejte do světa jedné z nejpraktičtějších forem týmového rozvoje jakou znám.

Nespleťte si workshop s teambuildingem tak, jak je v dnešní době pojímán (tj. nějak naše zaměstnance zabavme, ať z toho jako tým mají dobrý pocit). Tady tým skutečně maká. Odměnou pro tým jsou pozitivní dalekosáhlé změny ve fungování týmu.

Přístup je založen na konceptu osmi základních charakteristik výkonných týmů podle Vivette Payne. Důraz se klade na ty oblasti, které vyjdou z dotazníkového šetření (kterého se účastní každý člen týmu anonymně ještě před začátkem workshopu) jako nejslabší a zasluhující přednostní pozornost. Dotkneme se mnoho témat:

  • sdílený záměr
  • cíle týmu
  • role a odpovědnosti jednotlivých členů týmu
  • sdílená zodpovědnost
  • sdílené vedení
  • dávání a přijímání zpětné vazby
  • výměna informací
  • pravidla komunikace
  • učící se organizace
  • atd. atd.

Možná by si každé z těchto témat zasloužilo vlastní speciální vzdělávací den, ale nás zajímají pouze živé aspekty jednotlivých témat a možný malý posun v nich (který však může způsobit a často způsobuje „dominový efekt“).

Pracuje se individuálně, v malých skupinách i v celém týmu, a to tak, aby účastníci během dvou dnů intenzivní práce neztráceli elán, pozornost ani vědomí. Workshop vedu já, Jan Knetl – supervizor, kouč a facilitátor.

Výstupem je soubor společných dohod, pravidel, rozhodnutí a akční plán. To vše má vydláždit cestu k excelentně fungujícímu vyladěnému týmu, který sklízí úspěchy a jehož členové jsou v práci nadmíru spokojeni.

Workshop je nejčastěji dvoudenní, příp. jednodenní. Lze také realizovat několik jednodenních s mírným časovým rozestupem (kde působí velmi šikovně prvek kontroly při plnění závazků, které tým během workshopu přijal).

Každopádně se těšte!

Cena: 16.000,- Kč/den (8 hodin), max. 20 účastníků. Pro týmy pomáhajících profesí (sociální služby, školy, veřejné služby…) 25% sleva (12.000,- Kč/den). K ceně se přičítají náklady na dopravu.

Akreditace: MPSV (A2020/0673-SP/PC/VP a A2020/0674-SP/PC/VP) a MŠMT

Workshop je příležitostí k zastavení…, reflexi… a stvoření zítřka (prozatím jen v představách a týmových dohodách)

%d blogerům se to líbí: