Jsme on-line! Heslo „hlavně jednoduše“

V době covidové (i v té veselejší, nadcházející) se s vámi rádi spojíme na dálku. Heslem nám budiž JEDNODUCHOST. Uslyšíme se a uvidíme přes aplikaci, kde není třeba se registrovat nebo něco instalovat, a to individuálně nebo ve skupině či s týmem do jedenácti lidí. Spolupráci nám usnadní šikovná aplikace postavená na sdíleném flipchartu. Ta nám dovolí i přes fyzickou vzdálenost účastníků pracovat tvořivě a zábavně.

Spojit se dnes na dálku, to nemusíš mít obálku… Nejsou nutné žádné instalace, registrace, mega-akce nebo léta praxe… Už to nemůže být jednodušší, no na mou duši! Pro tuto chvíli zanechávám básnického tlachání a těším se na naše on-line setkání!

„Vyladěný tým“ získal akreditaci

Workshop Vyladěný tým získal požehnání od Ministerstva práce sociální věcí i Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a to ve formě akreditace. Děkujeme milá ministerstva.

Také sami pracovníci Ministerstva práce v červnu zakusili dvoudenní workshop Vyladěný tým. Případné reference můžete získat od Jany Černé: jana.cerna3@mpsv.cz

Logo MPSV - MPSV Portál

Nové webové stránky

Svět je dějištěm odvěké bitvy mezi mikrosvětem a makrosvětem. Vedeme si celkem dobře, ale ruku na srdce, v téhle koronavirové bitvě dostáváme pěkně na zadek.

Ale každý z nás v téhle zvláštní ochromené době hledá nějaké pozitivní střípky. Já jich našel mnoho a jedním z nich jsou i tyto nové webové stránky. Konečně jsem si, holky webový, na vás našel čas!