Supervize

Příklady organizací, kde působím:

zařízení odborného poradenství, OSPODy krajské a městské, nízkoprahové zařízení, MAS, krizová centra, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněná bydlení, doprovázející organizace, SAS, MPSV, odbory sociální péče, zařízení pověřené sociálně právní ochranou dětí, školská zařízení, probační a mediační služba, pečovatelská služba, vzdělávací organizace (MŠ, ZŠ, SŠ) atd.

Zamyšlení

Supervize pro odborníky pomáhajících profesí

Jak dokáže člověk využít nástroje supervize většinou poznáme podle odpovědi na (zdánlivě) jednoduchou otázku: „Co je to supervize?„.

Osobně chápu supervizi jako příležitost pro odborníka v pomáhající profesi zanechat na chvíli své bohulibé práce, trochu poodstoupit a v rozhovoru se supervizorem hledat a rozšiřovat možnosti, jak dělat svojí práci lépe, s menším úsilím a větším uspokojením.

Dopřejte si komfort „pozastavení se“ a mějte plně v rukách to, jak jste ve své roli pomáhajícího profesionála spokojen a jak jste opravdu užitečný.

Individuální supervize – se soustředí na téma jednotlivce, na jeho cíle (v pracovním kontextu) a hledání konkrétních kroků k jejich dosažení.

Skupinová supervize – se zabývá a) taktéž cíli jednotlivců – avšak ve spolupráci celé skupiny nebo b) cíli pracovního týmu jako celku.

Příklady supervizních témat:

klientské případy, týmová témata, vztahy v týmu, hledání cest ke změně či k vytyčenému cíli, posílení kompetencí nebo pracovní motivace, objevení chuti a radosti z práce, hledání zdrojů životní energie…

Hlavními kritérii práce jsou:

diskrétnost (informace z konzultací podléhají úplné mlčenlivosti),

respekt (k tomu, co člověk chce) a

užitečnost (aby došlo k posunu k lepšímu v životě člověka či týmu). Záměrem práce je konstruktivním způsobem dojít ke kýženému cíli, otevřít další možnosti řešení nebo přijmout nové – užitečnější úhly pohledu na danou situaci.

Ceník

1.000,- Kč/hod + 8,50 Kč/km (z místa bydliště do místa supervizního setkání a zpět)

%d blogerům se to líbí: