Facilitace – gamestorming

Nechte řízení procesu skupinového setkání na nás. Dostaneme z účastníků maximum a ani si toho nevšimnou. Za použití osvědčených technik z celého světa si proces spolutvoření naopak užijí. Protože hra není práce.


Setkání ve virtuálním prostředí není dobrým výsledkům na překážku. Používáme webovou aplikaci Miro.com, se kterou je radost pracovat!

Smysl facilitace

Prostřednictvím facilitace pomáháme skupinám různého druhu dojít bez zbytečných oklik ke svému cíli. Hodně hlav hodně ví, avšak neřízená bouře „mozkového trastu“ může být zbytečně dlouhá, únavná nebo dokonce frustrující (když nevede tam, kam skupina měla původně namířeno).

Úkol facilitátora

Úkolem facilitátora je využít plně potenciál každého člena skupiny, zaangažovat všechny do společná práce, pomáhá hledat možné i na první pohled nemožné cesty k cílům a nakonec vede skupinu k obecné shodě tak, aby si všichni členové výsledek vzali za svůj a v nejdůležitější fázi procesu (tedy po setkání skupiny – v realizační fázi) udělal k naplnění cíle svůj důležitý kus práce.

Vhodný kontext či aktivity, které si zaslouží facilitaci:

  • Hledání řešení problému
  • Hledání cest k funkčnějšímu procesu
  • Sestavování plánu projektu
  • Řešení strategických otázek – vytváření strategického plánu

%d blogerům se to líbí: