Koučink

Kouzlo koučování

(neboli koučinku, kaučinku, coachingu, kaučování…)

Pozor, nebezpečí laviny ve Vašem životě (tj. změny, která může mít rychlý spád)! Nepřijmete-li toto riziko, na půdou koučinku prosím nevstupujte…

risk-3244502_1920

Máte-li naopak chuť do toho „říznout“, račte prosím dál…

Koučink dělá:

  • spokojené lidi spokojenějšími
  • výkonné lidi výkonnějšími
  • zrychluje cestu za vytyčenými cíli…

Koučink pomáhá:

– posílit již získané schopností a dovednosti a rozvinout zatím skrytý potenciál

– k otevření nových obzorů, nových úhlů pohledů

– překonat současné překážky na cestě za ideálem

– a pomáhá tak vytvořit trvalé změny v životě člověka

Somatické koučování (Zlatka)

– využívá všímavosti vůči mysli, tělu a emocím, protože tělesné impulzy jsou oproti mysli přímější a pomáhají rychlejší změně. Oproti klasickým koučovacím  metodám používá také kreativní metody jako je práce s předměty a prostorem, vizualizací, kotvením zážitků, práce s tělem, arteterapeutické techniky aj.

Systemické koučování (Jan)

Systemický přístup v koučování pracuje se třemi „modely“ práce:
a) na řešení zaměřený přístup (vedení k cíli),
b) zakázkový model (respekt ke směřování člověka),
c) narativní přístup (práce s hlubšími „předsudky“, tj. pohledy na svět).

Hlavními kritérii práce jsou:

diskrétnost (informace z konzultací podléhají úplné mlčenlivosti),

respekt (k tomu, kam klient směřuje, co potřebuje a jak vnímá svět) a

užitečnost (aby došlo skutečně k posunu v životě člověka). Záměrem práce je konstruktivním způsobem dojít ke kýženému cíli, otevřít další možnosti řešení nebo přijmout nové – užitečnější úhly pohledu na danou situaci.

Oblasti řešených témat:

profesní cíle, posílení kompetencí, pracovní motivace, zvýšení výkonnosti, hledání energie a radosti z práce…

%d blogerům se to líbí: